Author: ครูพี่นุ

0

วิธีทำปุ๋ยหมักในวงตาข่าย หมักใช้เองง่ายๆภายใน2เดือน ได้ปุ๋ยคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี

วิธีการหมักปุ๋ยต่อไปนี้ ผมได้ประยุ...