วัสดุปลูก

ดินขุยไผ่

ปูนขาว

กระถาง

เปลือกหอยป่น

ขุยมะพร้าว

กาบมะพร้าวสับ

ฟางข้าว

ขี้เถ้าแกลบ